szkolenia BHP

Czy szkolenie BHP jest obowiązkowe?

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska. Po wytyczeniu najważniejszych zagrożeń dla danego pracownika, pracodawca zobowiązany jest przez prawdo zorganizować dla zatrudnianego szkolenie BHP. Czy pracownik musi w nim uczestniczyć?

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka powinna objąć każde stanowisko, niezależnie od jego charakteru. Doświadczony specjalista BHP powinien dokonać przeglądu stanowiska pracy, a następnie ocenić zagrożenia akceptowalne i nieakceptowalne i zaproponować sposoby ich redukcji oraz przeprowadzić szkolenie BHP dla pracownika.

Czy pracownik ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu?

Prawo pracy jasno określa, że szkolenia BHP są obowiązkowe dla pracownika. Pracodawca musi zadbać o przygotowanie stanowiska i zorganizowanie spotkania ze specjalistą BHP, natomiast zatrudniany musi pomyślnie przejść przez kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu. Dopiero po zaliczeniu szkolenia, może rozpocząć wykonywanie swoich obowiązków na nowym stanowisku.

Kiedy pracownik może zostać zwolniony ze szkolenia?

Istnieje przypadek, w którym pracownik może zostać warunkowo zwolniony z obowiązku uczestnictwa w kursie. Szkolenie BHP nie jest obowiązkowe dla tych pracowników, którzy przedłożą aktualne zaświadczenie o zaliczeniu szkolenia u innego pracodawcy. Należy jednak pamiętać, że to musi dotyczyć dokładnie tego samego stanowiska i uwzględniać objęty programem zakres tematyczny. Nieważne jest szkolenie na innym stanowisku, a tym bardziej w całkowicie odmiennym charakterze.

Więcej na temat szkoleń poczytać można tutaj:

http://ocenaryzykazawodowego.blogspot.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *