Czym jest przemoc domowa?

Za drzwiami wielu domów w Polsce dochodzi do zjawiska przemocy w rodzinie. Czasami jest ona tak zakamuflowana, że nikt z otoczenia nie domyśliłby się, jak wiele tragicznych sytuacji przeżywają mieszkający tam ludzie. Warto zatem dowiedzieć się jak najwięcej o przemocy domowej, by móc rozpoznawać to zjawisko i wiedzieć jak reagować.

Przemoc domowa, przemoc w rodzinie

O przemocy w rodzinie możemy mówić wtedy, gdy w relacjach pomiędzy dwoma osobami ( w małżeństwie, konkubinacie, albo pomiędzy rodzicem a dzieckiem) dochodzi do nadużycia siły, w rozumieniu zarówno fizycznym, jak też emocjonalnym. A zatem jedna ze stron jest słabsza, musi dostosować się do drugiej, relacja jest asymetryczna.

Najbardziej rozpoznawalną formą przemocy w rodzinie jest przemoc fizyczna, trzeba jednak zaznaczyć, że znacznie częściej ludzie doświadczają przemocy psychicznej. Tak jak w przypadku nadużywania siły fizycznej wobec drugiej osoby, możemy zobaczyć jakieś ślady na jej ciele, tak w przypadku przemocy psychicznej możemy mówić tylko i wyłącznie o śladach na psychice. Ślady to są bardzo głębokie i czasami jedynym ratunkiem jest długoterminowa psychoterapia.

Przemoc fizyczna i przemoc emocjonalna

Przemoc domowa, przemoc w rodzinie, która ma charakter fizyczny, to różnego rodzaju akty nadużycia siły wobec jednego lub kilku członków rodziny. Najczęściej łączą się one z naruszeniem integralności cielesnej.
Do najczęściej występujących można zaliczyć:

 • bicie
 • kopanie
 • szarpanie
 • duszenie
 • naruszenie integralności fizycznej przy użyciu jakiegoś przedmiotu ( na przykład przypalanie papierosem)

W przypadku przemocy emocjonalnej, wachlarz zachowań, jakie mogą być stosowane ze strony agresora, jest tak naprawdę jeszcze szerszy, a przy tym niejednokrotnie dużo trudniejszy do zdiagnozowania. Najczęstszą formą przemocy psychicznej są zatem:

 • wyzwiska i obelgi
 • zastraszanie
 • grożenie
 • wyśmiewanie
 • zmuszanie do przyglądania się drastycznym scenom
 • izolowanie od otoczenia i ograniczenie kontaktu z innymi.

To tylko główne charakterystyki przemocy psychicznej i fizycznej, trzeba jednak uświadomić sobie, że doświadczające przemocy osoba może jeszcze podlegać innym jej formom. Można tu wspomnieć chociażby o przemocy ekonomicznej lub seksualnej.

Pomoc dla ofiary oraz sprawcy – skuteczna psychoterapia

Warto uświadomić sobie, że pomocy potrzebuje każda ze stron. Osoba doświadczające przemocy wymaga kontaktu ze specjalistą, który pomoże odbudować jej poczucie bezpieczeństwa oraz wzmocni samoocenę i poczucie własnej wartości. Leczenie depresji, bezsenności i stanów lękowych to długofalowa terapia, która przywróci radość życia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Pożądany specjalista w tej sytuacji to lekarz psychiatra, psychoterapeuta. Osoba stosująca przemoc również wymaga wzmożonych działań terapeutycznych. Musi ona nauczyć się innego regulowania swoich stanów emocjonalnych, co również odbywa się na psychoterapii. Wszystko to wymaga czasu oraz współpracy, bywa jednak tak, że rodzinie mimo wszystko trudno jest wyjść z kręgu przemocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *