Wypadek przy pracy

Niejednokrotnie zdarza się, że w trakcie wykonywania czynności służbowych dochodzi do wypadku. Co powinien zrobić w takim przypadku pracodawca? Do czego pracodawcy jest potrzebna ponowna ocena ryzyka zawodowego? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedź w poniższym artykule.

Wypadek przy pracy a ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych) za wypadek przy pracy uznaje się w szczególności taki wypadek, który nastąpił nagle. Jak również został wywołany przez czynniki zewnętrzne i miał miejsce podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, bądź wykonywania poleceń przełożonego. Skutkiem takiego wypadku jest doznanie urazu przez pracownika lub jego śmierć.

Po każdym wypadku przy pracy należy ponownie dokonać oceny ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego dokonana przed wypadkiem powinna zostać przejrzana i zaktualizowana w zakresie charakterystyki stanowiska pracy oraz zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy. Czyli należy precyzyjnie określić czynności, jakie wykonuje pracownik w ramach wykonywania zadań służbowych i zweryfikować, czy zostały one ujęte w dotychczasowej ocenie ryzyka zawodowego. Następnie należy ocenić, czy zastosowane środki, których celem jest zminimalizowanie ryzyka zawodowego są odpowiednie oraz czy są stosowane. Oceny ryzyka zawodowego powinien dokonać specjalista do spraw BHP, który prowadzi na co dzień okresowe szkolenia BHP dla pracowników, a także wstępne szkolenie BHP dla nowo zatrudnianych pracowników.

Wypadek przy pacy – obowiązki Pracodawcy

W pierwszej kolejności Pracodawca powinien zabezpieczyć miejsce wypadku, do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności, czyli nie dopuszczać osób niepowołanych do miejsca wypadku, a także nie zmieniać niczego w okolicy miejsca wypadku. Jeżeli doszło do wypadku śmiertelnego lub poważnych uszkodzeń ciała, Pracodawca zobowiązany jest powiadomić inspektora pracy oraz prokuratora.

W dalszej kolejności Pracodawca powinien powołać zespół powypadkowy, który zajmuje się wyjaśnieniem wszystkich okoliczności wypadku oraz jego przyczyn. Osoby z zespołu powypadkowego dokonują między innymi oględzin miejsca wypadku, przesłuchują poszkodowanego, gdy jego stan zdrowia na to pozwala, a także świadków wypadku. W razie potrzeby z lekarzem konsultują skutki wypadku od strony medycznej, aby ocenić skutki wypadku. Dodatkowo dokonują kwalifikacji prawnej wypadku oraz analizują wnioski, które wynikają z oceny ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy na którym nastąpił wypadek. Wszystko po to, aby sporządzić protokół wypadkowy.

Na sam koniec powinna zostać sporządzona karta wypadku w trzech egzemplarzach Jeden egzemplarz dla poszkodowanego pracownika lub jego członka rodziny. Drugi egzemplarz dla zespołu wypadkowego i trzeci dla zakładu ubezpieczeń społecznych. Karta wypadku powinna zostać sporządzona maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia wypadku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *